Preise:

Privatkunden:

  • Anfahrtskosten: 10 Euro; 35 Euro die Stunde

Geschäftskunden:

  • 50 Euro die Stunde; Keine Anfahrtskosten